Systemy zamków elektronicznych

MASTER KEY

Zamki elektroniczne umożliwiają otwieranie drzwi bez konieczności używania klucza.

Zamek elektroniczny

Zamki elektroniczne mogą być obsługiwane za pomocą klawiatury kodowej, czytnika linii papilarnych, czytnika kart zbliżeniowych, smartfona, pilota itp. Zapewniają skuteczną kontrolę dostępu w domach, firmach i instytucjach. Dzięki zamkom elektronicznym możemy przyznawać dostęp do określonych pomieszczeń w określonym przedziale czasu (np. pracownicy mogą otwierać drzwi wejściowe do firmy tylko w godzinach pracy).

W zależności od oprogramowania użytego w danym systemie zamków elektronicznych istnieje możliwość:

  • zapisu historii zdarzeń związanych z otwarciem czy zamknięciem drzwi oraz powiadamiania o próbach włamania i uruchamiania alarmu;
  • zdalnego przyznania kodu lub klucza cyfrowego umożliwiającego tymczasowy dostęp do wybranych pomieszczeń;
  • kontroli czy np. dziecko jest w domu lub czy firma została zamknięta przez pracownika.

Jesteś zainteresowany tym rozwiązaniem?

Zachęcamy do kontaktu z naszym opiekunem handlowym.